1

Vælg Projekt

2

Vælg Indsamlingstype

3

Tilpas din Indsamling

4

Publicer din indsamling

Støt DN's generelle arbejde

I 110 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningens adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, levesteder for dyr og planter og et konstant pres på politikerne for ikke blot at leve op til borgenes ønsker om mere vild natur og biodiversitet, men helt generelt sikre, at vi i efterlader naturen i Danmark i god stand til kommende generationer. Et arbejde, vi stadig er i gang med, og som ikke er blevet gjort nemmere af, at der som bekendt udspiller sig en klima- og biodiversitetskrise på global plan. Hvis vi skal frede og genorette endnu mere natur, skabe flere levesteder for dyr og planter og være med til at sikre, at Danmark lever op til Parisaftalen i 2030, har vi brug for al den medvind og opbakning, vi kan få fra dig. Alle donationer tæller.

Vælg Projekt Læs Mere...

Red sommerfuglen okkergul pletvinge

De seneste år har vi mistet 12 sommerfuglearter herhjemme og p.t. er 32 dagsommerfuglearterne truet. Vi har brug for din hjælp til at støtte målrettede, lokale tiltag for at skabe plads til sommerfuglene og sikre deres fødegrundlag.I Randers Kommune vil de forbedre naturen i Volk Mølle Bakker, en nedlagt motocrossbane og samtidig et stort naturområde med sandede kystskrænter tæt på Randers Fjord. Der er en god blanding af overdrev, hede, skov, krat, græs og mose, og de mange motocrosscykler har gennem årene skabt åbne og lyse områder, som sommerfuglen okkergul pletvinge er særligt glad for.Randers Kommune vil gøre området mere åbent og skabe sammenhæng mellem de varme steder for at give den et sted at yngle og samle føde.

Vælg Projekt Læs Mere...

Rent drikkevand

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Hjælp med at bevare vores grundvand.Alle indsamlede midler vil vi bruge til at: - Fremme bæredygtig indvinding af vand- Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet- Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift- Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand- Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op- Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet

Vælg Projekt Læs Mere...

Støt et affaldsfrit Danmark

Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er det folkefærd i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. Og så køber vi mere og mere take-away – eksempelvis bruger vi hvert år 130 millioner engangskopper. Mange af dem ender som affald i vores natur.Hos Danmarks Naturfredningsforening er vi ikke i tvivl om, at vi alle er en del af problemet. Derfor inviterer vi dig til affaldsindsamling d. 28 marts - 3 april. Opret en indsamling allerede i dag og vær med til at gøre en forskel for vores miljø, natur og klima. Hvert bidrag gør en forskel.

Vælg Projekt Læs Mere...