Created By:
Suvikukka Seppälä-Grinsted
Collecting for:
Rent drikkevand

Vi tager det for givet. Vandet.

Jeg har altid undret mig over alt det salt som bliver smidt ude på vejene om vinteren – hvor ender det til sidst? Danmarks Naturfredningsforening har flere projekter hvor de kæmper for rent grundvand, -som vi alle tager for givet. Selvfølgelig kan vi drikke vandet fra hanen i Danmark! Men hvad med i fremtiden? Her kan du deltage og støtte projektet Rent Drikkevand direkte – hver en krone er velkommen. Den 22. marts er det internationale Vandets Dag.

Du er også velkommen til at sige NEJ til sprøjtegift på siden https://deternogetlort.dk/

I følge DN, vil de bruge alle indsamlede midler til at:

- Fremme bæredygtig indvinding af vand

- Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet

- Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift

- Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand

- Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op

- Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet

Recent activity

  • Anonymous User Anonymous User Donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User Donated 20 kr.

  • Anonymous User Anonymous User Donated 500 kr.