1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Støt DN's generelle arbejde

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningen adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden, og som vi alle sammen kan opleve og få glæde af.

Choose Project Read More...

Red sommerfuglen okkergul pletvinge

De seneste år har vi mistet 12 sommerfuglearter herhjemme og p.t. er 32 dagsommerfuglearterne truet. Vi har brug for din hjælp til at støtte målrettede, lokale tiltag for at skabe plads til sommerfuglene og sikre deres fødegrundlag.I Randers Kommune vil de forbedre naturen i Volk Mølle Bakker, en nedlagt motocrossbane og samtidig et stort naturområde med sandede kystskrænter tæt på Randers Fjord. Der er en god blanding af overdrev, hede, skov, krat, græs og mose, og de mange motocrosscykler har gennem årene skabt åbne og lyse områder, som sommerfuglen okkergul pletvinge er særligt glad for.Randers Kommune vil gøre området mere åbent og skabe sammenhæng mellem de varme steder for at give den et sted at yngle og samle føde.

Choose Project Read More...

Rent drikkevand

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Hjælp med at bevare vores grundvand.Alle indsamlede midler vil vi bruge til at: - Fremme bæredygtig indvinding af vand- Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet- Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift- Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand- Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op- Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet

Choose Project Read More...

Støt et affaldsfrit Danmark

Affaldsproblemet er ikke til at tage fejl af. Vi er det folkefærd i Europa, der producerer mest affald pr. indbygger. Og så køber vi mere og mere take-away – eksempelvis bruger vi hvert år 130 millioner engangskopper. Mange af dem ender som affald i vores natur.Hos Danmarks Naturfredningsforening er vi ikke i tvivl om, at vi alle er en del af problemet. Derfor inviterer vi dig til affaldsindsamling d. 28 marts - 3 april. Opret en indsamling allerede i dag og vær med til at gøre en forskel for vores miljø, natur og klima. Hvert bidrag gør en forskel.

Choose Project Read More...