Støt DN's generelle arbejde

Støt DN's generelle arbejde

I 110 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningens adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, levesteder for dyr og planter og et konstant pres på politikerne for ikke blot at leve op til borgenes ønsker om mere vild natur og biodiversitet, men helt generelt sikre, at vi i efterlader naturen i Danmark i god stand til kommende generationer. Et arbejde, vi stadig er i gang med, og som ikke er blevet gjort nemmere af, at der som bekendt udspiller sig en klima- og biodiversitetskrise på global plan. Hvis vi skal frede og genorette endnu mere natur, skabe flere levesteder for dyr og planter og være med til at sikre, at Danmark lever op til Parisaftalen i 2030, har vi brug for al den medvind og opbakning, vi kan få fra dig. Alle donationer tæller.

Opret en indsamling eller støt os i dag.

190.411 kr.
Indsamlet


26
Indsamlinger

647
Donationer