Red sommerfuglen okkergul pletvinge

Red sommerfuglen okkergul pletvinge

De seneste år har vi mistet 12 sommerfuglearter herhjemme og p.t. er 32 dagsommerfuglearterne truet. Vi har brug for din hjælp til at støtte målrettede, lokale tiltag for at skabe plads til sommerfuglene og sikre deres fødegrundlag.

I Randers Kommune vil de forbedre naturen i Volk Mølle Bakker, en nedlagt motocrossbane og samtidig et stort naturområde med sandede kystskrænter tæt på Randers Fjord. Der er en god blanding af overdrev, hede, skov, krat, græs og mose, og de mange motocrosscykler har gennem årene skabt åbne og lyse områder, som sommerfuglen okkergul pletvinge er særligt glad for.

Randers Kommune vil gøre området mere åbent og skabe sammenhæng mellem de varme steder for at give den et sted at yngle og samle føde.

14,420 kr.
Collected


0
Fundraisers

15
Donations