Rent drikkevand

Rent drikkevand

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Hjælp med at bevare vores grundvand.

Alle indsamlede midler vil vi bruge til at:

- Fremme bæredygtig indvinding af vand

- Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet

- Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift

- Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand

- Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op

- Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet


570 kr.
Collected


0
Fundraisers

3
Donations